Rot Rut

FixarAnders

Fastighetsservice Norrtälje kommun Roslagen

070 563 69 38

Rotavdrag

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som köparen av dina tjänster äger och som han eller hon bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som köparen äger men som hans eller hennes föräldrar bor i.

Köparen får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus. Med nybyggt hus avses småhus för vilken fastighetsavgift inte har tagits ut för de fem första kalenderåren efter beräknat värdeår. Köparen får inte heller rotavdrag för om- eller tillbyggnader som sker de fem första åren som ett småhus är befriat från fastighetsavgift.

Rutavdrag

Exempel på rutarbete, det vill säga hushållsarbete, som kan ge rätt till rutavdrag om de utförs i en bostad som din kund bor i eller använder som fritidsbostad är

•barnpassning

•flyttjänster

•IT-tjänster

•kläd- och textilvård

•personlig hjälp och omsorg

•städ- och rengöringsarbeten

•snöskottning

•trädgårdsarbete.

Rot- och rutavdragets storlek

Rot-och rutavdraget räknas ihop och är max 50 000 kronor per person och år.

Rotavdraget

•För rotarbete kan du dra av max 30 procent av arbetskostnaden.

•Rotavdraget är max 50 000 kr per person och år.

Rutavdraget

•För rutarbete kan du dra av max 50 procent av arbetskostnaden.

•Rutavdraget är max 25 000 kr per år för personer som inte har fyllt 65 år vid årets ingång.

•De som har fyllt 65 år vid årets ingång kan få max 50 000 kr i rutavdrag.

FixarAnders

i Roslagen

070 563 69 38